TRANSFORMATORY DO PRZETWORNICY

Transformatory do przetwornicy są nieodłącznym podzespołem indukcyjnym zapewniającym prawidłowe działanie zasilacza impulsowego. Sposób wykonania transformatorów impulsowych determinuje przede wszystkim topologia zasilacza. Istotne są również warunki pracy takie jak częstotliwość kluczowania, wymagana moc wyjściowa zasilacza czy zakres napięć oraz prądów. Na podstawie tych parametrów projektowana jest odpowiednia konstrukcja pozwalająca na efektywne wykorzystanie aplikacji.

Najpopularniejszymi z nich są przetwornice FLYBACK, FORWARD, HALF-BRIDGE, FULL-BRIDGE, BUCK lub BOOST.

  • Przetwornica FLYBACK – najpopularniejszy i najczęściej spotykany rodzaj topologii stosowany w zasilaczach małej mocy (do 100W). Charakteryzuje się prostą budową, niedużą ilością elementów potrzebnych do jej budowy, co przekłada się na czas wykonania oraz koszty produkcji. Transformatory do przetwornicy stosowane w tym rodzaju zasilaczach działają na zasadzie gromadzenia energii w rdzeniu w momencie załączeniu tranzystora kluczującego oraz oddawanie jej do uzwojenia wtórnego podczas wyłączenia tranzystora, dlatego nieodłącznym elementem jest wykonanie odpowiedniej szczeliny powietrznej w rdzeniu. Bardzo ważną zasadą podczas produkcji tej serii przetworników jest odpowiedni projekt oraz staranne uzwajanie w celu minimalizacji indukcyjności rozproszenia, która jest głównym powodem strat w transformatorze impulsowym, tym samym zmniejszając jego sprawność.
  • Przetwornica FORWARD – druga, bardzo popularna aplikacja pozwalająca na budowę zasilaczy impulsowych o zwiększonej mocy (od 100 do 400W). Zasada działanie jest zupełnie odmienna, niż w przetwornicach typu FLYBACK, a mianowicie polega na transformacji napięcia w przetworniku bez bezpośredniego jego obciążania. Energia gromadzi się w obwodzie wyjściowym zasilacza, który zbudowany jest z układu dławika oraz kondensatora. Podobnie jak w transformatorach używanych w przetwornicach FLYBACK na sprawność trafa wpływa indukcja rozproszenia.
  • Przetwornica HALF-BRIDGE – rodzaj przetwornicy pracujący podobnie jak topologia FORWARD z tą różnicą, że zastosowane dwa tranzystory przełączają się naprzemiennie pozwalając na generowanie o wiele większej częstotliwości pracy. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe jest generowanie o wiele większych mocy wyjściowych przy jednoczesnym zmniejszeniu układu LC po stronie wtórnej przetwornika. Elementem charakterystycznym dla tego typu transformatora jest uzwojenie wtórne z odczepem.
  • Przetwornica FULL-BRIDGE – znacznie rozbudowana topologia HALF-BRIDGE ,wykorzystująca co najmniej cztery niezależnie przełączające się po sobie tranzystory kluczujące. Taki sposób wykonania pozwala na budowę zasilacza o stosunkowo dużej mocy rzędu nawet 1000W.
  • Przetwornice BUCK oraz BOOST – najprostszy oraz najmniej skomplikowany rodzaj budowy przetwornicy wykorzystujący tylko odpowiedni dławik magazynujący energię podczas załączenia tranzystora. Takie wykonanie przetwornicy impulsowej stosuje się głównie w niskoprądowych urządzeniach do obniżenia lub podwyższenia napięcia zasilającego.